test filter.

Sản phẩm Xuất xứ

  • Xylem là nhà sản xuất thiết bị hóa lý – môi trường – đo lường hàng đầu thế giới.
  • SI Analytics một thành viên tập đoàn Xylem, thương hiệu cũ là SCHOTT®, có hơn 40 năm với các sản phẩm piston burettes, chuẩn độ điện thế (titrators), bộ đưa mẫu (sample changers) và phần mềm.
  • Các sản phẩm thương hiệu SI Analytics:
Model: Lab 745 (Code: 285206800)
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Model: HandyLab 680 (Code: 285204770)
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Model: Lab 945 (Code: 285206840)
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Model: HandyLab 200 (Code: 285204540)
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Model: ProLab 2500, Code: 285206780
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Model: HandyLab 680 (Code: 285204800)
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Model: HandyLab 680 (Code: 285204790)
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Model: Lab 845 (Code: 285206810)
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ

Máy đo nước đơn chỉ tiêu

Máy đo pH nhiệt độ trong nước để bàn

Model: Lab 865 (Code: 285206710)
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Model: Lab 855 (Code: 285206700)
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
New
Model: HandyLab 100 (code: 285204510)
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá bán: 18,170,000  (chưa bao gồm VAT)