Sản phẩm mới cập nhật

Tủ đựng hoá chất chống cháy

Tủ đựng hóa chất chống cháy 4 Gallon/ 15 lít

Model: WA810040
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá bán: 7,100,000  (chưa bao gồm VAT)
Model: WG6000A + WG004 + WG6001D
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá bán: 12,155,000  (chưa bao gồm VAT)

Dụng cụ rửa mắt - Bồn rửa mắt

Bồn rửa mắt kết hợp tắm khẩn cấp

Model: WG7053FY
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá bán: 8,267,000  (chưa bao gồm VAT)

Dụng cụ rửa mắt - Bồn rửa mắt

Bồn rửa mắt khẩn cấp di động

Model: WG6000A
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá bán: 5,744,000  (chưa bao gồm VAT)

Tủ đựng hoá chất chống cháy

Tủ đựng hóa chất chống cháy 12 Gallon/45 lít

Model: WA810120
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá bán: 10,500,000  (chưa bao gồm VAT)
Model: WA810450
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ

Tủ chứa dung môi gây ăn mòn

Tủ chứa dung môi gây ăn mòn 45 Gal/170lít

Model: WA810451B
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá bán: 22,700,000  (chưa bao gồm VAT)
Model: SK-302HU
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Model: SUR001
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Model: WA810860R 
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ

Flash Sale

Model: FP311
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Model: FP211
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Model: FP111
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Model: ProLab 2500, Code: 285206780
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Model: Lab 745 (Code: 285206800)
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Model: Lab 955 (Code: 285206760)
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Model: Lab 945 (Code: 285206840)
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ

Máy đo nước đơn chỉ tiêu

Máy đo pH nhiệt độ trong nước để bàn

Model: Lab 865 (Code: 285206710)
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Model: Lab 855 (Code: 285206700)
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Model: Lab 845 (Code: 285206810)
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ