test filter.

Brands

Model: Bộ KIT ứng cứu khẩn cấp quy mô trung bình
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ

Dụng cụ rửa mắt - Bồn rửa mắt

Bồn rửa mắt kết hợp tắm khẩn cấp

Model: WG7053FY
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá bán: 8,267,000  (chưa bao gồm VAT)

Dụng cụ rửa mắt - Bồn rửa mắt

Bồn rửa mắt khẩn cấp chân đứng

Model: WG7033FY
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá bán: 5,094,000  (chưa bao gồm VAT)

Dụng cụ rửa mắt - Bồn rửa mắt

Bồn rửa mắt khẩn cấp di động

Model: WG6000A
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá bán: 5,744,000  (chưa bao gồm VAT)
Model: WG6000A + WG004 + WG6001D
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá bán: 12,155,000  (chưa bao gồm VAT)

Dụng cụ rửa mắt - Bồn rửa mắt

Bồn rửa mắt khẩn cấp treo tường

Model: WG7023Y
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá bán: 4,456,000  (chưa bao gồm VAT)
Model: OB0001W
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Model: OB0001Y
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ