test filter.

Brands

Model: Lab 745 (Code: 285206800)
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Model: HandyLab 680 (Code: 285204770)
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Model: Lab 945 (Code: 285206840)
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Model: HandyLab 200 (Code: 285204540)
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Model: ProLab 2500, Code: 285206780
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Model: HandyLab 680 (Code: 285204800)
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Model: HandyLab 680 (Code: 285204790)
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Model: HandyLab 680 (Code: 285204810)
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Model: Lab 845 (Code: 285206810)
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ

Máy đo nước đơn chỉ tiêu

Máy đo pH nhiệt độ trong nước để bàn

Model: Lab 865 (Code: 285206710)
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Model: Lab 855 (Code: 285206700)
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
New
Model: HandyLab 100 (code: 285204510)
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá bán: 18,170,000  (chưa bao gồm VAT)

Tủ chứa hóa chất chống cháy 90 phút

Tủ an toàn chống cháy 90 phút Classic Standard L

Model: Classic Standard L
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ

Tủ chứa hóa chất chống cháy 90 phút

Tủ an toàn chống cháy 90 phút Classic Standard ML

Model: Classic Standard ML
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ