test filter.

Sản phẩm Xuất xứ

Brands

Model: Lab 745 (Code: 285206800)
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Model: Lab 945 (Code: 285206840)
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Model: Lab 845 (Code: 285206810)
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ

Máy đo nước đơn chỉ tiêu

Máy đo pH nhiệt độ trong nước để bàn

Model: Lab 865 (Code: 285206710)
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Model: Lab 855 (Code: 285206700)
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
New
Model: HandyLab 100 (code: 285204510)
Nhà sx: Đang cập nhật
Giá bán: 18,170,000  (chưa bao gồm VAT)