Tin kỹ thuật

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Nhiệt Kế Ẩm tự ghi Tham khảo các sản phẩm tại: Nhiệt kế tự ghi Elitech RC-5 Nhiệt kế tự ghi Elitech RC- 4HC Nhiệt kế tự ghi Elitech GSP-6 Tải phần mềm...  Xem chi tiết

1. Trích Thông Tư 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018:       Quy định về thiết bị bảo quản thuốc tại nhà thuốc: Có đủ thiết bị để bảo quản thuốc tránh được các ảnh hưởng bất lợi của ánh sáng, nhiệt...  Xem chi tiết